Zikir Pagi dan Petang

Zikir pagi dan petang adalah salah satu amalan yang dianjurkan dalam agama Islam untuk dilakukan oleh umat muslim.

Dalam setiap kegiatan yang dilakukan, baik itu di pagi hari maupun di petang hari, zikir tersebut bertujuan untuk mengingat Allah SWT dan memperkuat ikatan spiritual dengan Sang Pencipta.

Dalam artikel ini, akan dijelaskan lebih lanjut mengenai zikir pagi dan petang serta pentingnya melaksanakan amalan tersebut bagi kehidupan spiritual dan fisik umat muslim.

Pengertian Zikir Pagi dan Petang 

Zikir pagi dan petang adalah amalan berupa membaca dan mengucapkan kalimat-kalimat tasbih, tahmid, tahlil, dan takbir yang dianjurkan dilakukan oleh umat muslim setiap pagi dan petang hari.

Zikir pagi dan petang bertujuan untuk mengingat Allah SWT, memperkuat iman dan ketakwaan, serta membersihkan hati dari kegelapan dan kesesatan.

Selain itu, zikir pagi dan petang juga berfungsi sebagai sarana memperoleh keberkahan dan perlindungan dari segala macam gangguan dan bencana.

Keutamaan Zikir Pagi dan Petang

Zikir pagi dan petang memiliki banyak keutamaan dan manfaat bagi kehidupan umat muslim. Berikut ini adalah beberapa keutamaan zikir pagi dan petang yang dapat dipahami oleh umat muslim:

 1. Membantu dalam menjaga kesucian hati dan menjaga hubungan spiritual dengan Allah SWT.
 2. Meningkatkan ketaqwaan dan keimanan kepada Allah SWT.
 3. Memperoleh keberkahan dari Allah SWT dalam kehidupan sehari-hari.
 4. Mendapatkan perlindungan dari segala macam gangguan dan bencana yang datang dari luar.
 5. Membersihkan hati dari kegelapan dan kesesatan serta memperbaiki sifat-sifat yang kurang baik.
 6. Meningkatkan produktivitas dalam kegiatan sehari-hari dan membantu dalam mencapai tujuan hidup yang diinginkan.
 7. Merupakan salah satu bentuk amalan yang dianjurkan dalam agama Islam dan mendapatkan pahala dari Allah SWT.
 8. Menumbuhkan rasa syukur dan bersyukur atas segala nikmat yang diberikan oleh Allah SWT.
 9. Menjaga kesehatan dan kebugaran fisik, mental, dan spiritual.
 10. Membantu dalam menghindarkan diri dari godaan syaitan dan segala macam godaan yang muncul.

Dari keutamaan-keutamaan tersebut, dapat dipahami bahwa zikir pagi dan petang merupakan amalan yang sangat penting dan wajib dilakukan oleh umat muslim dalam kehidupan sehari-hari.

Hal ini tidak hanya memperkuat iman dan ketakwaan, tetapi juga membantu dalam mencapai kesuksesan dan keberkahan dalam kehidupan dunia dan akhirat.

Hadis-hadis Tentang Keutamaan Zikir Pagi dan Petang

Berikut ini adalah beberapa hadis tentang keutamaan zikir pagi dan petang yang dianjurkan untuk dipahami oleh umat muslim:

1. Dari Abu Hurairah RA

Beliau berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, “Barangsiapa yang membaca dua kalimat di waktu pagi hari, maka dia akan dijaga oleh Allah dari segala keburukan: Bismillahirrahmanirrahim (dibaca satu kali) dan Laa haula wa laa quwwata illa billah (dibaca sepuluh kali).” (HR. Bukhari-Muslim)

2. Dari Abu Darda RA

Beliau berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, “Siapa yang membaca sepuluh ayat di malam hari, maka dia tidak dicatat sebagai orang yang lalai dari Allah selama ia hidup. Siapa yang membaca seratus ayat di malam hari, maka ia dicatat sebagai orang yang taat kepada Allah selama ia hidup.” (HR. Bukhari-Muslim)

3. Dari Abu Hurairah RA

Beliau berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, “Barangsiapa yang membaca dua ayat terakhir dari surat Al-Baqarah pada waktu malam, maka itu akan mencukupi baginya.” (HR. Bukhari-Muslim)

4. Dari Abdullah bin Amr RA

Beliau berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, “Siapa yang membaca ayat kursi setiap pagi dan petang, maka dia akan dilindungi oleh Allah SWT hingga malam hari. Dan siapa yang membacanya pada malam hari, maka ia akan dilindungi oleh Allah SWT hingga pagi hari.” (HR. Tirmidzi)

Dari hadis-hadis tersebut, dapat dipahami bahwa zikir pagi dan petang memiliki banyak keutamaan dan manfaat bagi kehidupan umat muslim.

Oleh karena itu, hendaknya umat muslim rutin melaksanakan zikir pagi dan petang sebagai bentuk ibadah dan upaya meningkatkan ketaqwaan kepada Allah SWT.

Tuntunan Zikir Pagi dan Petang

Berikut adalah beberapa tuntunan zikir pagi dan petang yang dapat dipraktikkan oleh umat muslim:

Zikir Pagi: Membaca “Subhanallah” sebanyak 33 kali, “Alhamdulillah” sebanyak 33 kali, dan “Allahu Akbar” sebanyak 34 kali setelah shalat subuh.

Zikir Petang: Membaca “Subhanallah” sebanyak 33 kali, “Alhamdulillah” sebanyak 33 kali, dan “Allahu Akbar” sebanyak 34 kali setelah shalat asar.

Membaca ayat kursi setelah shalat subuh dan asar.

Membaca surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas setelah shalat subuh dan maghrib.

Membaca doa pagi dan petang seperti “Allahumma bika asbahnaa (atau amsaynaa) wa bika amsaynaa (atau asbahnaa) wa bika nahyaa wa bika namuutu wa ilaikal mashiir” yang artinya “Ya Allah, dengan rahmat-Mu kami memasuki waktu pagi (atau petang) dan dengan rahmat-Mu pula kami mengakhiri waktu tersebut. Dan dengan rahmat-Mu kami hidup dan kami mati, serta hanya kepada-Mu-lah tempat kembali kita.”

Membaca dzikir-dzikir lain yang disarankan dalam hadis, seperti “La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyii wa yumiitu wa huwa ‘ala kulli syai’in qadir” yang artinya “Tidak ada Tuhan selain Allah, yang Maha Esa, tidak ada sekutu bagi-Nya, bagi-Nya kerajaan, bagi-Nya segala pujian, Dialah yang menghidupkan dan mematikan, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu.”

Dengan rutin melakukan zikir pagi dan petang, diharapkan umat muslim dapat memperkuat iman dan ketakwaan kepada Allah SWT serta mendapatkan keberkahan dan perlindungan-Nya dalam kehidupan sehari-hari.

Keutamaan dan Manfaat Zikir Pagi dan Petang di Al-Quran 

Al-Quran banyak memberikan penjelasan mengenai keutamaan dan manfaat zikir pagi dan petang. Beberapa ayat Al-Quran yang berkaitan dengan hal tersebut antara lain:

1. Surat Al-Ahzab ayat 41-42

“Hai orang-orang yang beriman, zikirlah Allah dengan sebanyak-banyaknya, dan bertasbihlah pada pagi dan petang hari. Dialah yang memberkati kamu, dan para malaikat-Nya berdoa untukmu, supaya membawa kamu dari kegelapan kepada cahaya. Dan Dia Maha Penyayang terhadap orang-orang yang beriman.”

2. Surat Al-Baqarah ayat 201

“Dan di antara manusia ada yang beribadah kepada Allah dengan cara yang tidak lurus, jika ditimpa suatu kebaikan ia merasa tenteram karenanya, dan jika ditimpa suatu cobaan ia berbalik ke muka dengan kehilangan dunia dan akhirat. Itulah orang yang merugi.”

3. Surat Ar-Ra’d ayat 28

“Orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tenteram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah-lah hati menjadi tenteram.”

Dari ayat-ayat tersebut, dapat disimpulkan bahwa zikir pagi dan petang memiliki beberapa keutamaan dan manfaat, antara lain:

 • Mengingat Allah dan memperkuat iman. Zikir pagi dan petang diharapkan dapat membantu umat muslim dalam mengingat Allah SWT dan memperkuat iman kepada-Nya.
 • Mendapatkan keberkahan. Allah SWT memberkahi umat muslim yang rutin berzikir, baik pada pagi maupun petang hari.
 • Mendapatkan perlindungan dari Allah. Dengan berzikir pada pagi dan petang, umat muslim diharapkan akan mendapatkan perlindungan dari Allah SWT dalam menghadapi berbagai macam cobaan dan kesulitan dalam kehidupan sehari-hari.
 • Mendapat doa dari para malaikat. Para malaikat akan mendoakan kebaikan dan keselamatan bagi umat muslim yang rutin berzikir pada pagi dan petang.

Dengan memahami keutamaan dan manfaat zikir pagi dan petang di Al-Quran, diharapkan umat muslim semakin termotivasi untuk rutin melakukan zikir pada pagi dan petang hari.

Dengan memahami keutamaan, manfaat, dan tuntunan zikir pagi dan petang, diharapkan umat Islam dapat mengamalkannya dengan baik dalam kehidupan sehari-hari untuk mendapatkan barakah dan keberkahan dari Allah SWT.

Semoga artikel ini dapat bermanfaat bagi pembaca yang ingin lebih mendalami ibadah zikir pagi dan petang.